Soolotantsija Süvaõppe Programm (SSP) Shaté Tantsukoolis

Soolotantsijate toetamiseks ja süsteemseks arendamiseks loodud programm on Tantsukooli tantsugruppe täiendav suund. Soolotantsija süvaõppes keskendutakse just üksi või duopartneriga esinemise ettevalmistusele, julgustatakse leidma oma tantsukeelt, arendatakse nii loovust kui soolotantsijale hädavajalikku tantsutehnikat ja akrobaatilisi oskuseid.

Ühiskoolitused

1-2 korda aastas kindla fookusega, mis on soolotantsijale vajalik, näiteks:

  • Emotsionaalsus ja näitlemisoskus
  • Musikaalsus (live muusika, koostöö muusikutega)
  • Kohtuniku vaatepunkt soolo esitusele
  • Toimetulek lavapingega
  • Videoanalüüs jne

Õpigrupp

Väike grupp tantsijaid, kel on mentoriga trennid ning kindel fookus, näiteks:

  • Oma soolo arendamine
  • Tantsutehnika
  • Akrobaatika
  • Soolo (improvisatsioon) või duo (kindel kombinatsioon)

Personaaltund

Individuaaltund, kus tantsija ja mentori koostööna valmib soolokava.

Stipendiumid

Eriliselt pühendunud ja silmapaistvate tantsijate tunnustamiseks antakse võimalusel stipendiumeid, mis on mõeldud kostüümikulude, personaaltundide, enesetäienduse ja võistluskulude katteks.