2021. aastal alustasime uue ja põneva pilootprojektiga: Shaté Tantsukooli ja Jaan Poska Gümnaasiumi ühisõppekava – EELPROFESSIONAALNE TANTSUKUNSTI SÜVAÕPE

Sellel sügisel alustab antud õppekaval juba teine lend. Ainulaadse lõimitud õppe raames saavad noored Jaan Poska Gümnaasiumis kvaliteetse gümnaasiumihariduse ja lisaks ka võimaluse Shaté Tantsukoolis  minna oma armastatud kunstivaldkonna ehk tantsuõpingutega sügavamale tasandile. 

2023. aasta sügisel alustavate õppijate võimalusi tutvustame online seminaril 16. märtsil kell 18.00-19.00 ning kutsume teid ka avatud uste päevale laupäeval 18. märtsil kell 12.00-14.00

Registreerumine: https://www.facebook.com/events/1260314228026240

Mida see õppesuund täpselt tähendab? 

Täpselt nii, nagu Poska kool on aastaid teinud koostööd Elleri Muusikakooliga ja loonud võimalusi muusikutel omandada väga head gümnaasiumiharidust ning siduda see oma südamevaldkonnaga, pakume võimaluse kõigile tantsijatele siduda oma gümnaasiumiharidus tantsuharidusega. 

Meie eesmärk on hägustada ja suisa kaotada piir formaal- ja mitteformaalhariduse vahel nii, et noor saab tegeleda oma kire ja ande arendamisega tipptasemel ning täpselt sama kõrgel tasemel õppida ka gümnaasiumis. 

Tantsukunsti süvaõppe puhul saab noor lisaks gümnaasiumiharidusele ja eelprofessionaalsele huvihariduslikule õppele kolme aasta jooksul 10 süvakursust Shaté Tantsukoolist, mis on loodud spetsiaalselt ühisõppekava jaoks. Õppejõududeks on nii Shaté Tantsukooli õpetajad kui lektorid tantsu kõrgkoolidest (BFM, TÜVKA). 

Näited Shaté-Poska ühisõppekava kursustest: 

  • Sissejuhatav aine – Tantsumaailma mitmekesisus
  • Koregraafia loomine erinevatest lähtepunktidest (praktiline aine)
  • Kaasaegse tantsu ajalugu (teoreetiline aine)
  • Eesti kaasagse tantsu arengusuunad ja koreograafid 
  • Lavastusprotsess ja produktsioon 
  • Tantsukompositsiooni alused
  • Tantsupedagoogika ja õpetamise alused
  • Õpetamispraktika (koreograaf või tantsuõpetaja)
  • Lõpulavastuste loomine

Antud õpe võimaldab avastada tantsumaalima laiemalt ning valmistavad vastava soovi korral noort ette jätkamiseks tantsuhariduse parimates ülikoolides, luues nii platvormi elukutse valikuks tantsuvaldkonna professionaalina. Lisaks üldainete programmile ja tantsukunsti süvaõppe kursustele saab noor vabalt valida ka teisi silmaringikursuseid ehk õppijal jääb pärast kooli lõpetamist alles täielik vaba valik jätkata õpinguid mistahes erialal.

Programm loob ruumi tantsija sees, paneb enda üle mõtlema, pakub uusi väljakutseid ning samal ajal on materjal läbivalt põimitud üldpädevustega. Tantsukunsti süvaõpe kujundab tantsijast loomingulise, distsiplineeritud, ennastjuhtiva ja avatud mõttemaailmaga noore isiksuse. 

Poska ja Shaté ühisõppe noorte puhul arvestavad mõlemad koolid teineteise tunniplaani ja koolikorraldust, ühisõpe on koostöö tantsijate ja õppejõudude vahel. Tantsukunsti süvaõppe õppekavale pääsemiseks on vaja läbida nii Tartu gümnaasiumide ühiskatsed kui ka katsed Shaté Tantsukooli eelprofessionaalsesse õppesuunda.