SHATÉ X POSKA

Shaté Tantsukooli ja Jaan Poska Gümnaasiumi ühisõppekava “eelprofessionaalne tantsukunst” on innovatiivne võimalus ühendada oma tantsuhariduslik õpe gümnaasiumiharidusega!

Tantsukunsti süvaõppe puhul saab noor, kel on kirg tegeleda tantsimisega tipptasemel, kolme aasta jooksul Shaté Tantsukoolist 10 süvakursust, mis avavad laiemalt tantsumaailma, valmistavad ette jätkamiseks tantsuhariduse parimates ülikoolides, pakuvad põnevaid väljakutseid ning samal ajal seovad kõiki teadmisi ka teiste ainete ja üldpädevustega. Süvakursused toimuva koolipäeva sees Shaté Tantsukoolis (Narva mnt 2). Shaté Tantsukooli õpingutest koostatakse ühisõppe õpilastele individuaalne õppekava, kus saab valida nii balleti, stiilipõhiste tundide (contemporary, commercial, street, jazz), üldfüüsilise treeningu kui koondiste repertuaaritundide vahel.

Shaté x Poska õpe kujundab tantsijast loomingulise, ennastjuhtiva ja avatud mõttemaailmaga isiksuse, kelle tugevusteks on ka eneseanalüüs. Tantsukunsti süvaõppe noortel on võimalus saada osa ka kõigist Jaan Poska gümnaasiumi silmaringikursustest. Kolmeaastase õppe järel on võimalik jätkata õpinguid tantsu valdkonnas soovitud kõrg- või kutsehariduslikus koolis või valida ka täiesti teine suund – omandatud eneseanalüüsi oskused, tegevusvõimekus ja lai silmaring on suurepärane platvorm mis iganes edasisteks valikuteks.

Ühisõppe noorte puhul arvestavad mõlemad koolid teineteise tunniplaani ja koolikorraldust, ühisõpe on koostöö tantsijate ja õppejõudude vahel. Tantsukunsti süvaõppe õppekavale pääsemiseks on vaja läbida nii Tartu gümnaasiumide ühiskatsed kui ka erialakatsed Shaté Tantsukooli. Erialakatse koosneb koreograafia õppimisest, improvisatsioonist ning grupivestlusest.

2024/25 õppeaastal alustavate õpilaste erialakatse toimub PÜHAPÄEVAL, 12. mail kell 17.00 Shaté Tantsukoolis (Narva mnt 2). Registreerumine erialakatsele SIIN.
Kaasa võtta trenniriided ja jalanõud.

2021. aastal alustasime uue ja põneva pilootprojektiga: Shaté Tantsukooli ja Jaan Poska Gümnaasiumi ühisõppekava – EELPROFESSIONAALNE TANTSUKUNSTI SÜVAÕPE

Sellel sügisel alustab antud õppekaval juba teine lend. Ainulaadse lõimitud õppe raames saavad noored Jaan Poska Gümnaasiumis kvaliteetse gümnaasiumihariduse ja lisaks ka võimaluse Shaté Tantsukoolis minna oma armastatud kunstivaldkonna ehk tantsuõpingutega sügavamale tasandile.

Mida see õppesuund täpselt tähendab?

Täpselt nii, nagu Poska kool on aastaid teinud koostööd Elleri Muusikakooliga ja loonud võimalusi muusikutel omandada väga head gümnaasiumiharidust ning siduda see oma südamevaldkonnaga, pakume võimaluse kõigile tantsijatele siduda oma gümnaasiumiharidus tantsuharidusega.

Meie eesmärk on hägustada ja suisa kaotada piir formaal- ja mitteformaalhariduse vahel nii, et noor saab tegeleda oma kire ja ande arendamisega tipptasemel ning täpselt sama kõrgel tasemel õppida ka gümnaasiumis.

Tantsukunsti süvaõppe puhul saab noor lisaks gümnaasiumiharidusele ja eelprofessionaalsele huvihariduslikule õppele kolme aasta jooksul 10 süvakursust Shaté Tantsukoolist, mis on loodud spetsiaalselt ühisõppekava jaoks. Õppejõududeks on nii Shaté Tantsukooli õpetajad kui lektorid tantsu kõrgkoolidest (BFM, TÜVKA).

Näited Shaté-Poska ühisõppekava kursustest:

Sissejuhatav aine – Tantsumaailma mitmekesisus

Koreograafia loomine erinevatest lähtepunktidest (praktiline aine)

Kaasaegse tantsu ajalugu (teoreetiline aine)

Eesti kaasagse tantsu arengusuunad ja koreograafid

Lavastusprotsess ja produktsioon

Tantsukompositsiooni alused

Tantsupedagoogika ja õpetamise alused

Õpetamispraktika (koreograaf või tantsuõpetaja)

Lõpulavastuste loomine

Antud õpe võimaldab avastada tantsumaalima laiemalt ning valmistavad vastava soovi korral noort ette jätkamiseks tantsuhariduse parimates ülikoolides, luues nii platvormi elukutse valikuks tantsuvaldkonna professionaalina. Lisaks üldainete programmile ja tantsukunsti süvaõppe kursustele saab noor vabalt valida ka teisi silmaringikursuseid ehk õppijal jääb pärast kooli lõpetamist alles täielik vaba valik jätkata õpinguid mistahes erialal.

Programm loob ruumi tantsija sees, paneb enda üle mõtlema, pakub uusi väljakutseid ning samal ajal on materjal läbivalt põimitud üldpädevustega. Tantsukunsti süvaõpe kujundab tantsijast loomingulise, distsiplineeritud, ennastjuhtiva ja avatud mõttemaailmaga noore isiksuse.

Poska ja Shaté ühisõppe noorte puhul arvestavad mõlemad koolid teineteise tunniplaani ja koolikorraldust, ühisõpe on koostöö tantsijate ja õppejõudude vahel. Tantsukunsti süvaõppe õppekavale pääsemiseks on vaja läbida nii Tartu gümnaasiumide ühiskatsed kui ka katsed Shaté Tantsukooli eelprofessionaalsesse õppesuunda.