shate-t2hekesed_element_v2ike

Loe täpset õppekava SIIT

Õppetöö Tantsukoolis toimub septembrist kuni maini lõpuni, vaheajad kattuvad üldhariduskoolide vaheaegadega. Suveperioodil korraldatakse järgmist hooaega ettevalmistav tantsulaager.

Õppetöö Shaté Tantsukoolis on jagatud nelja astmesse.

Algaste

Lasteaialaste tantsuõppes on kesksel kohal mäng ja tantsurõõm. Koos avastatakse tantsumaailma, tehakse koos lihtsamaid harjutusi ning õpitakse ka lõbus kava esinemisteks. Tantsutundide käigus alustatakse tantsutehnika põhja kujundamist, paraneb musikaalsus, rütmitaju, rüht, koordinatsioon ja tantsuline mitmekesisus.

Algastme juures tegutseb ka gruppideülene programm “süvaõppe eelkursus”, mis seisneb intensiivsemas tantsutehnika lisatrennis üks kord nädalas.

Algastmes on eraldi grupp Sharks I poistele, kus tantsuõpe lisaks koreograafia osale koosneb poistele sobivalt rohkem ka akrobaatiliste elementide õppimisest ja üldfüüsilisest treeningust.

Noorem aste

1-4. klassile mõeldud gruppides muutub treening kestvuselt pikemaks, koreograafia on juba keerukam, tutvust tehakse eri stiilide spetsiifiliste sammude ja tunnetusega. Tantsutehnika elementidesse lisanduvad jõukohased hüpped ja pöörded. Fookuses on endiselt nii üldine kehakool ja rüht kui painduvuse arendamine.

Reeglina õpib iga grupp hooaja jooksul ühe arendava ja toreda kava, millega saadakse koos palju esinemis- ja ja võistluskogemusi.

Sharks II on nooremasse astmesse kuuluv poiste grupp, kus saab edukalt tegeleda tänava- ja showtantsu stiilidega.

Nooremas astmes on eraldi põhi- ja süvaõpe. Viimaste puhul on tantsijatele suuremad nõudmised tehnilistes oskustes, trennis kohalkäimise osas ning võistlusplaanis on ka esimesed välisvõistlused. Valiku ja ettepaneku võistlusgrupiga liitumiseks teevad treenerid vastavalt tantsija valmisolekule ning otsus sünnib koostöös tantsija perega.

Keskaste

5.-7. klassi tantsijate tantsutehnika arengu tagasisidestamine käib juba läbi arvestuste. Arvetsustel esitatakse kindlad elemendid, pöörded, hüpped või nende kombinatsioonid, mille soorituse kvaliteet kantakse sisse Tantsija Passi. Tantsutehnika lihvimiseks ja baasi tugevdamiseks kasutatakse õppekava sees ka intensiivseid balleti- ning iluvõimlemise tsükleid.

Keskastmes on samuti võimalik osa võtta nii põhiõppe kui süvaõppe tööst. Tantsud on mitmekesised ning aastate lõikes saavad tantsijad tuttavaks väga erinevate stiilidega: jazz, broadway, show, tänavatants, karaktertants, contemporary jne

Keskastme poiste grupp Sharks III keskendub küll peamiselt tänavatantsule, kuid need karismaatilised ning andekad noored tantsijad on valmis proovima ka kõiki muid stiile.

Vanem aste 

8.+ klassi ja täiskasvanud tantsijate jaoks Shaté-s on tantsusport ja -kunst saanud juba elu lahutamatuks osaks. Erinevatel gruppidel selles astmes on väga tugev grupi identiteet ning koos üksteist toetades püüeldakse oma grupi eesmärkide poole.

Tantsijatel on tugev sisemine motivatsioon arendada nii enda isiklikku tantsutehnilist taset kui mitmekesisust noore tantsuartistina, mis kokkuvõttes toob kaasa kogu grupi edukuse ja kõrged kohad võistlustel.

Juunior astme koondised

Vastavalt tantsualasele edasiminekule on võimalik igal aastal kandideerida gruppideülestesse koondistesse, mis pakuvad lisaväljakutseid antud stiili tugevaimatele tantsijatele ja suurimatele fännidele.

Profisuund

Keskkooliõpilased, tudengid ning täiskasvanud tantsijad, keda saab õigustatult nimetada professionaalideks – seda nii suhtumise, oskuste, kehakooli kui kõrgete eesmärkide poolest.

Profiastmesse kuuluvad lisaks võistlusgruppidele koondised ning Shaté Showgrupp.

Koondistesse toimuvad igal aastal uued koolisisesed auditionid. Koondise tantsijad on eeskujuks kõigile õpilastele, kandes endas suurepärase tantsija väärtusi: edasipüüdlikkust, hoolivust, tahtejõudu, vastutustunnet ja teisi vajalikke omadusi. Lisaks piiramatul hulgal annet ning karismaatilisust.

Lisaks on Shaté Tantsukoolis võimalik osa võtta täiskasvanute hobiklassi tundidest – grupid Sunshine ja Superdads on mõeldud tantsunaudingu jagamiseks kõigile huvilistele olenemata varasemast tantsualasest ettevalmistamiseks ning on väga populaarsed tantsijate lapsevanemate seas.

Shaté Showgrupp on kõige säravamate tantsijate võimalus näidata oma annet ja rõõmustada publikut showlike tantsuprogrammidega üritustel üle Eesti.

Lisavõimalused

Lisaks oma gruppide ja koondiste treeningute on tantsijatel võimalik hooaja jooksul võtta eri stiilide ja tehnika kursuseid, osaleda workshoppidel ning töötada sooloetteaste ettevalmistamisel koostöös oma mentoriga personaaltrennide vormis. 

Tagasisidestamine ja tantsutehnika arvestused

Lähtudes tantsijakeskusest on isiklik tagasiside tantsuõpetajalt tantsijale väga tähtis. Treenerid õpivad tundma iga tantsijat personaalselt, et oleks võimalik anda arengut toetavat positiivset tagasidet ja tunnustust kogu hooaja vältel.

Tantsutehnikas on tagasisidestamise vahendiks ka iga-aastased arvestused ja nende sissekandmine Tantsija Passi.

Suunad

Shaté Tantsukoolis saab õppida kolmel erineval suunal:

Huviõpe

Tantsuringid on mõeldud lastele ja noortele, kes tahaks küll tantsida, aga ei soovi ülemäära ressursse sellesse investeerida. Võib-olla meeldib lihtsalt tantsida, aga ei taha tingimata esineda. Tantsuringid keskenduvad puhtale tantsurõõmule.

Põhiõpe

Põhiõpe on Shaté Tantsukooli õppekavajärgne suund, kus on erineva vanuse ja tasemega grupid. Käiakse Eesti-sisestel ja grupiga kokkuleppel ka välisvõistlustel, lisaks üldarendavatele tundidele valmib igal aastal ka üks võistlus-koreograafia.

Süvaõpe (alates 1. klass)

Süvaõppe eesmärgiks on anda mitmekülgne ja laiahaardeline tantsuharidus, mis soovi korral võib kanda eelprofessionaalse õppe eesmärke. Õppekava hõlmab nii klassikalist, contemporary kui street tantsutehnikat, tantsuanalüüsi, teadmisi psühholoogiast ja füsioloogiast, lavameigi praktikat, aja- ja energiaplaneerimist jne. Ainekavasse mahuvad veel eri stiilide workshopid, akrobaatika vm arendavad tunnid, mida antud grupi peatreener selleks hooajaks grupile vajalikuna näeb. Lisaks üldarendavatele tundidele valmib igal aastal ka üks võistlus-koreograafia.

Shaté Showgrupp

Shaté Tantsukooli all tegutseb ka Showgrupp, kelle põhiliseks fookuseks on tantsuprogrammidega esinemised, promotsioon ja ka eriprojektid. Ürituse meeldejäävaks tegemisel aitab Showgrupp alati! Kutsu meid esinema jõulupeole, sünnipäevale või muule üritusele!

Täiskasvanute hobiklassi tund

Lisaks on Shaté Tantsukoolis võimalik osa võtta täiskasvanute hobiklassi tundidest – grupp Sunshine on mõeldud tantsunaudingu jagamiseks kõigile huvilistele olenemata varasemast tantsualasest ettevalmistamiseks ning on väga populaarsed tantsijate lapsevanemate seas.