Shaté Tantsukoolis kehtib perioodimakse. Õppeaasta koosneb kolmest tavaperioodist (sept-nov, dets-veebr, märts-mai) ja suveperioodist (juuni-august). Suveperioodi tasu moodustab vana nimega suvine kohamaks ja juunis toimuvate tundide tasu. Suveperioodi tasu 2022/23 õa on 45 €.

Kui ühest perest tantsib Shaté-s rohkem lapsi, siis kehtib teise lapse kuutasult soodustus -15%.

NB! Õppetasu maksmine toimub AINULT ülekandega VÄLJASTATUD ARVE alusel.
Aastaarve soovist andke teada arve@shate.ee.

Ette teatades rohkem kui 20 kalendripäeva õppetööst puudumise korral on võimalik taotleda soodustust 50% kuutasust. Tasaarvestus toimub järgmisest perioodiarvest. Juhul, kui õpilane tasub õppemaksu aasta kaupa, tasarvestust ei toimu. Juhul, kui õpilasel on õppemaksu võlgnevus, kool tasaarvestust ei tee.

Koolil on vastavalt õppelepingu tingimustele õigus vajadusel kohandada distantsõpet, mis ei mõjuta õppemaksu suurust.

Periooditasude suurused 2022/23 õppeaastal:

Mudilased:
huvi- ja põhiõpe
1x 30-45 min nädalas
75 €/periood
huvi- ja põhiõpe
2x 30-45 min nädalas
105 €/periood
süvaõpe
3x 60 min nädalas
150 €/periood
Alates nooremast astmest:
huvi- ja põhiõpe
1 x 60 min nädalas
90 €/periood
huvi- ja põhiõpe
2x 60 min nädalas
120 €/periood
süvaõpe
3x 60 min nädalas
150 €/periood
süvaõpe
4-5x 60-90 min nädalas
180 €/periood
iga lisatund
(koondis, eelproff jne)
30 €/periood