Shaté Tantsukoolis kehtib perioodimakse. Õppeaasta koosneb kolmest tavaperioodist (sept-nov, dets-veebr, märts-mai) ja suveperioodist (juuni-august). Suveperioodi tasu moodustab vana nimega suvine kohamaks ja juunis toimuvate tundide tasu.

Kui ühest perest tantsib Shaté-s rohkem lapsi, siis kehtib teise lapse kuutasult soodustus -15%.

NB! Õppetasu maksmine toimub AINULT ülekandega VÄLJASTATUD ARVE alusel.
Aastaarve soovist andke teada arve@shate.ee.

Ette teatades rohkem kui 20 kalendripäeva õppetööst puudumise korral on võimalik taotleda soodustust 50% kuutasust. Tasaarvestus toimub järgmisest perioodiarvest. Juhul, kui õpilane tasub õppemaksu aasta kaupa, tasarvestust ei toimu. Juhul, kui õpilasel on õppemaksu võlgnevus, kool tasaarvestust ei tee.

Koolil on vastavalt õppelepingu tingimustele õigus vajadusel kohandada distantsõpet, mis ei mõjuta õppemaksu suurust.

Periooditasude suurused 2021/22 õppeaastal on SIIN