Alates sellest sügisest läheme üle perioodimaksele. Õppeaasta koosneb kolmest tavaperioodist (sept-nov, dets-veebr, märts-mai) ja suveperioodist (juuni-august). Suveperioodi tasu moodustab vana nimega suvine kohamaks ja juunis toimuvate tundide tasu.

Kui ühest perest tantsib Shaté-s rohkem lapsi, siis kehtib teise lapse kuutasult soodustus -15%.

NB! Õppetasu maksmine toimub AINULT ülekandega VÄLJASTATUD ARVE alusel. Aastaarve soovist andke teada arve@shate.ee.

Ette teatades rohkem kui 20 kalendripäeva õppetööst puudumise korral on võimalik taotleda soodustust 50% kuutasust. Tasaarvestus toimub järgmisest perioodiarvest. Juhul, kui õpilane tasub õppemaksu aasta kaupa, tasarvestust ei toimu. Juhul, kui õpilasel on õppemaksu võlgnevus, kool tasaarvestust ei tee.

Periooditasude suurused 2020/21 õppeaastal on SIIN