Kes me oleme?

Shaté Tantsukool on mitmekülgset ning kvaliteetset huviharidust pakkuv erahuvikool, kus iga soovija leiab võimalusi arenguks ja eneseväljenduseks nii tantsu kui teiste kaunite kunstide kaudu.

Shaté Tantsukool ühendab suurepärast seltskonda tantsuarmastajaid, kes naudivad koos olemist ja inspireerivad üksteist olema iseenda parim versioon.

Shaté Tantsukooli missioon ehk miks me olemas oleme?

Shaté Tantsukooli missioon on pakkuda positiivselt laetud keskkonda noore isiksuse mitmekülgseks arenguks, aidata kaasa tantsijate unistuste täitumisele ning muuta iga koosoldud hetk tähenduslikuks.

Shaté Tantsukooli visioon ehk kuhu me jõuda tahame?

Shaté viib ellu suuri projekte ja täidab suuri unistusi, säilitades selle juures oma ühtehoidva tantsupere tunde ning tantsijakesksuse.

Shaté Tantsukooli ühised väärtused:

HOOLIVUS

Me hoolime üksteisest ja hoolime iseendast.

Vastastikune toetamine, erinevuste aktsepteerimine, siirus ning mõistmine loovad positiivse ja turvalise keskkonna, kus kõik tunnevad end hoituna. Hooliv tantsuõpetaja lähtub alati õpilasest ning leiab just temale hetkel jõukohase tempo ja raskusastme.

Iga tantsija suurim vara on tema ise – piisav tähelepanu ja hoolivus nii oma vaimse kui füüsilise tervise osas aitab tantsijatel olla terved ning tasakaalus.

PEREKOND

Shaté Tantsupere on meie teine pere, kus jagatakse armastust tantsu vastu, saadakse sõpru kogu eluks ning inspireeritakse üksteist. Perekond on väärtus, mis seob kogu Shate Tantsukooli üheks tervikuks – nii väiksed kui suured tantsijad, meie imelised tantsuõpetajad ning loomulikult toetavad lapsevanemad. Meie perekonnas hinnatakse üksteist ning näidatakse välja tänulikkust teineteise vastu.

Perekonnatunnet toetavad ühised traditsioonid, suhtlemine ka tantsutundidest väljaspool, grupi kokkuhoidmine ning ühised eesmärgid.

AVATUS

Me oleme alati avatud uutele ideedele ja valmis koostööks, me usume uudsete lahenduste ja suundade võimalikkusesse. Me toetame julgust erineda ja proovida uusi asju. Katsetamine, eksimine ja õnnestumine käivad meie Tantsukoolis alati käsikäes.

Omaalgatused, rohked projektid ning oma mugavustsooni pidev laiendamine hoiab meid pidevalt arenemas.

MEISTERLIKKUS

Püüd meisterlikkusele inspireerib meid olema iseenda parim versioon. Meisterlikkus eeldab pühendumist, kirge, süsteemset tantsutehnika arendamist ning professionaalsust. See tähendab soovi anda endast alati parim.

Meie tantsijad on targad tantsijad – laia silmaringiga ja sihikindlad. Nii Shaté meeskond kui tantsijad seavad pidevalt enda jaoks uusi sihte ja ei karda pingutust, et jõuda nende eesmärkideni. Et saada teada, kus me oma teekonnal parasjagu oleme ja mis meid edasi aitaks, on eneseanalüüs, oma tegevuse mõtestamine ja refleksioon meie õppetöö igapäevane osa.

LOOVUS

Loovuse arendamine on meile väga tähtis, see aitab tantsijaid nii tantsutunnis kui muudes eluvaldkondades. Läbi loovuse tekib vabadus ja tekivad uued lähenemisnurgad. Julgelt unistades ja eksperimenteerides leiab iga tantsija selle oma isikliku teekonna tantsumaailmas.

Toetame igati tantsija unikaalse tantsukeele kujunemist, inspiratsiooni leidmist ootamatutest kohtadest ning uudseid põnevaid omaalgatusi.