Eesmärgid:

1. Oleme säilitanud tantsijate ja meeskonnaga läheduse ja perekonnatunde, olenemata faktist, et meid on rohkem

2. Oleme kasutanud meeskonna erinevat tausta tantsijatele mitmekesiste võimaluste pakkumiseks, põimides kogenud tantsuõpetajate teadmisi uute koreograafide värskete ideedega

3. Trennivälised tegevused on aktiivsemad kui kunagi varem – igal tantsugrupil on toimunud nii peatreeneri ettepanekul kui oma initsiatiivist väljasõite, teatrikülastusi, pidžaamaõhtuid ja teisi lähendavaid tegevusi. Ka tantsuõpetajate meeskond ise on lisaks perioodi koosolekutele korraldanud tiimi ühendavaid koosviibimisi.

4. Oleme teinud meie viiele väärtusele uuenduskuuri, uurides nii tantsijatelt kui meeskonnaliikmetelt tantsukooli väärtuste tähendust nende jaoks ning vajadusel teinud sõnastamisel korrektuurid. Igal perioodil on oma väärtusfookus ning tantsuõpetajad jagavad omavahel kogemusi, kuidas antud väärtust laste ja noortega tunnis on käsitletud ja kuidas nad ise oma töös sellest väärtusest lähtuvad.

5. Oleme analüüsinud arvestuste läbiviimise korralduse lapsest lähtuvalt, et toetada just noore tantsija arengut – tagasiside on edasiviiv ning innustav edasiseks arenguks. Juhendatud refleksioon on saanud arvestuste üheks lahutamatuks osaks.