shate-t2hekesed_element_v2ike

Shaté Tantsukooli ühised väärtused:

PEREKOND

Ühtekuuluvustunne ja kokkuhoidmine on esimene, mis tuleb tantsijate meelele, kui küsitakse, mida tähendab Tantsukool Sinu jaoks. Perekonnatunnet hoiab üksteisest hoolimine ning ühised eesmärgid ja traditsioonid, mida iga aastaga tekib aina juurde: Hooaja lõpu piknik, Tantsuõpetajate päev, Koondise rebaste ristimine, grupi südametunnistuste valimine jt toredad ettevõtmised, mis liidavad nii grupid kui kogu kooli tõeliseks tantsupereks.

LOOVUS

Tantsu loomine, selle õppimine ja esitamine on oma olemuselt väga loovad tegevused. Tantsukool toetab igati tantsijate isikliku tantsukeele kujunemist ning julgust ja enesekindlust oma tantsulise eneseväljendusega eksperimenteerida. Erinevad loovad ülesanded ning improvisatsioon on osa tantsukooli igapäevasest õppeprogrammist. Innustame oma tantsijaid leidma inspiratsiooni kõikjalt: oma trennikaaslasi vaadates, võistlustel kaasa elades, etendustelt, videotest, loodusest jne jne

TANTSIJAKESKSUS

Nii tantsija treeningtunni ülesehitus kui ka väljund kavade näol peab olema eakohane ning arendav, arvestades tantsija ning grupi praegust taset, vanust ning potentsiaali. Shaté treeningute läbiviimise metoodika on alati lapsesõbralik, põhinedes personaalsusel, siirusel ja aususel. Personaalse lähenemise üheks väljundiks on ka soolo-tantsude ettevalmistused koostöös mentoriga, fokusseeritud tehnikakursused jm väljundid, arvestades konkreetse tantsija soove ja vajadusi.

ARMASTUS

Shaté Tantsukoolis algab kõik armastusest: tantsu ja tantsumaailma vastu üldiselt, oma treenerite, grupikaaslaste ja iseenda vastu. Seal on peidus kogu sisemine motivatsioon, kirg ja pühendumine, mis on vaja antud valdkonnas edu saavutamiseks ning kogu protsessi täiel määral nautimiseks.

ARENG

Oleme nõus väitega, et ainus asi, mis ei muutu, on see, et kõik kogu aeg muutub. Ka tantsumaailmas esirinnas püsimiseks on vaja pidevalt areneda, õppida ja ajas muutuda. Üks meie arengu põhisuundi on olnud alati kvaliteet – iga aastaga on tugevnenud tantsutehniline põhi ja fookus klassikalisele kehakoolile. Arengu saavutamiseks tuleb olla järjepidev, ettevõtlik, avatud ning innovatiivne – omadused, mis kõik Shaté perekonnas on kahtlemata olemas.

shate-t2hekesed_element_v2ike