Hooaja eesmärgid ja fookused

Hooaja eesmärgid ja fookused 2018-02-16T11:11:18+00:00

shate-t2hekesed_element_v2ike

2017-2018 hooaja eesmärgid on:

 1. Kvalitatiivne areng, tugevam baas nii teoreetilises kui tantsutehnilises mõttes

  1. Suurem rõhk tantsutehnikal, lisandunud kolmas tehnikatund mitmele grupile
  2. Korrektse tantsuterminoloogia õpetamine tantsijatele
  3. Tantsuaabitsa välja andmine
  4. Tantsuraamatukogu avamine
  5. Tantsupsühholoogia tunnid
 2. Loovuse arendamine, tantsu kunstilise poole teadvustamine (säilitades üldist tantsuspordi suunda) 

  1. Mitmekesised workshopid ja lisakursused
  2. Suurem rõhk improvisatsioonil
  3. Grupitööd ja loomingulised ülesanded
 3. Tantsijate painduvuse arendamine

  1. Balleti ning iluvõimlemise tsüklid
  2. Painduvuselementide lisamine arvestuste plaani ja sisse kandmine Tantsija Passi
 4. Süsteemsus ja ühised reeglid

  1. Vabastuste ja erivajaduste avaldused
  2. Võistlusplaani läbimõeldus ja kommunikatsioon
  3. Lastevanemate koosolekud
  4. Tantsijate eesmärkide sõnastamine Tantsupsühholoogia tundides
 5. Koolituskava sisseviimine

  1. Treenerite koolituste suurem toetamine
  2. Lavatantsude kutsestandardite väljatöötamine koostöös Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liiduga ning tantsuspetsialisti kutsele lavatantsu spetsialiseerumise lisamine Kultuurikojas

shate-t2hekesed_element_v2ike